Kinkekaardi ostutingimused

 • 1. Kinkekaardi üldtingimused
  • 1.1. V Spaahotell & Konverentsikeskuse (edaspidi hotell), V Spaahotell OÜ kinkekaarti saab osta e-poest ja hotelli vastuvõtust;
  • 1.2. Kinkekaarti on võimalik osta vabalt valitud väärtuses, minimaalne summa on 5 eurot;
  • 1.3. Juhul, kui tarbitavate teenuste summa ületab kinkekaardi väärtuse, tuleb vahesumma kinkekaardi omanikul täiendavalt tasuda;
  • 1.4. Kui ostusumma on väiksem, kui kinkekaardi väärtus, siis kasutamata jäänud summat ei tagastata;
  • 1.5. Kinkekaarti ei vahetata sularaha vastu;
  • 1.6. Kinkekaardi kehtivusaeg on ostukuupäevast 12 kuud;
  • 1.7. Kehtivusaja ületanud kaarti ei aktsepteerita ja kaart annulleeritakse;
  • 1.8. Rikutud või kaotatud kinkekaarti ei vahetata uue kaardi ega sularaha vastu;
  • 1.9. Kinkekaardi paljundamine mistahes viisil ei ole lubatud.
  • 1.10. Kinkekaart on maksevahend, palume see kindlasti teenuse eest tasumisel esitada hotelli vastuvõttu.
  • 1.11. Küsimuste korral palun võtke ühendust restoran@vspahotel.ee või helistage +372 677 6677
 • 2. Kinkekaardi ostmise kord
  • 2.1. Kinkekaart ostetakse elektroonilises kauplemissüsteemis aadressil https://joyce.eekinkekaart
  • 2.2. Kinkekaardi ostmisel täidab ostja tellimusankeedi ja tasub valitud panga elektroonilist maksesüsteemi kasutades kinkekaardi eest valitud summa väärtuses.
  • 2.3. Ostjat teavitatakse ostetud kinkekaardist tellimusankeedil märgitud elektronpostiaadressil.
  • 2.4. Ostetud kinkekaarti võib kasutada üksnes kinkekaardi valdaja.
 • 3. Tingimuste jõustumine
  • 3.1. Leping jõustub hetkel, mil ostja klõpsab nuppu „MA NÕUSTUN TINGIMUSTEGA“.
 • 4. Kinkekaardi kohaletoimetamine
  • 4.1. Kinkekaart saadetakse elektroonilisel kujul (.pdf) ostja tellimusankeedis märgitud elektronpostiaadressil 1 (ühe) tööpäeva jooksul.
 • 5. Kinkekaardi kasutamine ja kehtivus
  • 5.1. Kinkekaart kehtib 12 (kaksteist) kuud alates selle väljastamise päevast. Kui kinkekaarti ei kasutatud selle kehtivusperioodil, loetakse teenus osutatuks.
  • 5.2. Kinkekaardil märgitud teenuse osutamise kuupäeva osas peab sertifikaadi valdaja ühendust võtma kinkekaardil märgitud telefoninumbril, elektronpostiaadressil ja teatama kinkekaardi numbri ning broneerima teenuse ning tulema kokkulepitud ajal määratud kohta.
  • 5.3. Kinkekaarti ei vahetata raha vastu. Kasutamata kinkekaardi eest raha ei tagastata.
 • 6. Makseviisid
  • 6.1. Kinkekaardi eest on võimalik tasuda läbi Eesti pankade pangalingi (e-pank)
  • 6.2. Peale kinkekaardi tellimisankeedi täitmist klõpsake soovitud panga lingile, mis suunab Teid koos vspahotel.ee poolt edastatud makseinformatsiooniga valitud internetipanka. Panga ja vspahotel.ee keskkonna vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega. Hotell ei saa teada Teie pangakonto infot vaid ainult seda, kas makse sooritati või mitte.
 • 7. Konfidentsiaalsus
  • 7.1. Online keskkonnas tellimuse ja ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete seaduse nõuetele. Hotell ei avalikusta kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooletele ilma Kliendi nõusolekuta.
 • 8. Poolte õigused ja kohustused
  • 8.1. Ostjal on õigus:
   • 8.1.1. öelda käesolevast lepingust lahti, teavitades sellest kirjalikult hotelli seitsme tööpäeva jooksul alates lepingu sõlmimise päevast;
   • 8.1.2. nõuda tellitud teenuste õigeaegset ja vastavat osutamist, välja arvatud käesolevas lepingus sätestatud juhud.
  • 8.2. Ostja kohustub:
   • 8.2.1. tagastama hotellile käesoleva lepingu punktis 8.1.1. ettenähtud korras lepingust lahtiütlemisel oma kuludega viieteist päeva jooksul kinkekaardi;
   • 8.2.2. esitama teenuste tellimisel kõik vahendaja nõutavad andmed.
  • 8.3. Hotellil on õigus:
   • 8.3.1. keelduda teenuste osutamisest, kui ostja on teenuste tellimise hetkel või hiljem esitanud valed, ebatäpsed, eksitavad andmed või ei ole esitanud kõiki nõutavaid andmeid.
  • 8.4. Hotell kohustub:
   • 8.4.1. tühistama teate saamise järel punktis 8.1.1. ettenähtud korras lepingust lahtiütlemise kohta viieteist päeva jooksul kinkekaardi kehtivuse ja tagastama ostjale kinkekaardi eest tasutud summa. Kohaletoimetamise eest tasutud postimakse ei tagastata.
   • 8.4.2. pidama kinni lepingu peatükis 7 sätestatud konfidentsiaalse info kaitse nõuetest.
 • 9. Tingimuste muudatused
  • 9.1. Hotell jätab endale õiguse muuta nõudeid, tingimusi ja märkusi, mille alusel kinkekaarte müüakse, ning Teie lubate ja kinnitate, et järgite neid nõudeid, tingimusi ja märkusi, mis kehtivad ajal, kui Te kinkekaardi ostsite.
 • 10. Pretensiooni esitamise kord
  • 10.1. Juhul kui teil on pretensioone kinkekaardi ostmisel või kasutamisel, siis palun saatke kaebus kirjalikult aadressile restoran@vspahotel.ee.
 • 11. Muu
  • 11.1. Kliendi ja hotelli vahendusel teenuste tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
Ettevõtte nimi: V Spaahotell OÜ
Reg.nr: 12850301
KMKR: EE101797063
Aadress: Riia 2, Tartu, 51004
Panga nimi: LHV Pank AS
IBAN kood: EE407700771002000845
SWIFT kood: LHVBEE22
Telefon: +372 677 6677
E-mail: restoran@vspahotel.ee
Kodulehekülg: www.vspahotel.ee